Telefonszám

+36 20 542 2254

ESEMÉNYNAPTÁR

<< Június 2024 >>
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
     
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30

Galéria

Kérjük tekintse meg kép- és videógalériánkat

HIRDETÉS

Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség

Elnökségének beszámolója

2019. évről

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség önálló jogi személyiségű Civil szervezet

 

Alapítási éve: 1991

 

Taglétszáma: 11 szövetség

 

Tisztségviselők:

Elnökség:

Elnök: ASZALÓS IMRE

Elnökhelyettes: GARDA ÁRPÁD

Főtitkár: PETŐ LÁSZLÓ

 

Felügyelő Bizottság:

Elnök: KORHÁN LÁSZLÓ

Tagok: BENÉNÉ LIPCSEI IRÉN

KOZMA PÉTER

Munkatársak:

Könyvelő: HOROGH ZSOLTNÉ

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség legfontosabb feladatai a tagszövetségek működésének biztosítása, érdekeinek képviselete és a megye sportjának fejlesztése.

 

Szövetségünk fő célkitűzése és azok megvalósulásának helyzete:

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségét 1991-ben hozták létre azzal a céllal, hogy (mint a megye legátfogóbb civil sportszervezete) szakmai tevékenységével biztosítsa a megyei sportszövetségek magas szintű és hatékony tevékenységét!

Szövetség ennek a célkitűzésnek napjainkig sikeresen eleget tett. Szakmai tevékenységünket sikeresen végeztük! Ezt az eredményes és sikeres munkát bizonyítja az a tény, hogy a fennállásunk óta minden törvényes feltételnek eleget téve biztosítottuk tagszervezetein működéséhez szükséges feltételeket!

 

2019-ben a megyei sportszervezetek körül kialakult anomáliák miatt változtatnunk kellett a stratégiai elgondolásunkon és a hatékony működést elősegítő munkafolyamatokon. Ezek figyelembe vételével az alábbi tevékenységet végeztük el.

 

1, 7 alkalommal tartottunk Elnökségi ülést. A változó körülményekre tekintettel gyors és hatékony döntéseket kellet hoznunk. 68 Határozatot hoztunk. Kijelenthetjük, hogy döntéseink eredményeként átvészeltünk egy nagyon nehéz időszakot és biztosítani tudtuk szövetségünk további működését.

 

2, 3 alkalommal tartottunk küldöttközgyűlést. 1 alkalommal Beszámoló, 1 alkalommal Tisztújító és 1 alkalommal Rendkívüli küldöttközgyűlést az Alapszabály módosítása miatt. A Küldöttközgyűléseken 71 Határozatot hoztunk. Ezek a Határozatok biztosították a Szövetség további működéséhez szükséges kereteket.

Küldöttgyűlésünknek határozatban jelentette ki, hogy: Szövetségünk betöltötte feladatát. Az elmúlt 28 évben biztosította a megyei sport működéséhez a szövetségi hátteret.

A megváltozott sportpolitikai irányelvekhez igazodva amiért elődeink és mi is dolgoztunk és dolgozunk, felvesszük a küzdelmet, átalakulunk és alkalmazkodunk a jelenlegi sport strukturális elképzelésekhez. Megtartva mindazokat a szakmai és erkölcsi értékeket, amiért a sportban tevékenykedünk.

Nekünk, mint a megye legátfogóbb sport civil szervezetének a nehézségek ellenére is küldetésünk van, meg kell újulnunk és versenyképessé kell válnunk. Szélesíteni kell a kapcsolatrendszerünket és fokozni a civil sportszervezetek hatékonyságát.

Legfontosabb feladatunknak a megye lakosságának szabadidő és versenyport hatékony kiszolgálását kell tekintenünk.

 

3, Módosítottuk az Alapszabályt.

A működőképesség biztosítása és a megváltozott körülményekre tekintettel alapszabályt módosítottunk. Ebben a névváltoztatás és a székhely változtatáson túl rögzítettük a szövetségünk törvényes működéséhez szükséges előírásokat.

 

4, Az Elnökség célkitűzése volt a vegetáló szövetségek helyzetének tisztázása. Ennek érdekében több alkalommal egyeztettünk az EMMI Államtitkársággal, az országos és a helyi szövetségek vezetőivel. A helyzet rendkívül ellentmondásos és a mi szintünkről az átfogó és hatékony megoldás megoldhatatlan. Példaként említjük a Magyar Úszó Szövetséget. 2018-ban a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége volt a Magyar Úszóbajnokság szakmai lebonyolítója. A versenyt meglátogatta Dr. Szabó Tünde államtitkár asszony, Kulcsár Krisztián MOB elnök és Wladár Sándor MUSZ elnök. A velük folytatott beszélgetésen -az általun feltett kérdésre- mi lesz a megyei szervezetek sorsa? A három személytől három teljesen eltérő választ kaptunk. Államtitkár asszony szerint semmi szükség a megyei szervezetekre. A MOB elnök szerint nekik szükséges lenne egy megyei civil szervezet, amely területi szervezetként képviselné a MOB-ot. A MUSZ elnöke szerint még nem döntöttek, de valamilyen területi szervezetre szükség van. Várjunk és majd értesíteni fog a megoldásról. Vártunk! 2020. februárjában Kozma Péter a Megyei Úszószövetség titkára arról tájékoztatott, hogy a MUSZ közgyűlésen rákérdezett a megyei szövetséggel kapcsolatos helyzetre és azt a választ kapta, hogy semmi szükség rájuk. Arra a kérdésre, hogy ezt a döntést jelzik-e az illetékesek – Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége- felé, akik 28 éven keresztül biztosították a magaszszíntű szakmai tevékenységet. Nem kell! Majd észreveszik, hogy nincs rájuk szükség.

Ez a hozzáállás és a megye szervezetnél tevékenykedők munkájának megalázása és semmibe vétele. Sajnálatos, hogy ez a hozzáállás volt jellemző a legtöbb „vegetáló” szövetségnél.

 

Elnökségünk 2020 év fontos feladatának tekinti, hogy a beszámoló közgyűlésig az Elnökség döntsön a „vegetáló” szövetségek tagságának rendezéséről. Az „eltűnt” vagy a tagdíjat nem fizető szervezetek tagságát Alapszabály szerint megszüntetjük.

 

5, A Szövetségünk gazdálkodása.

Fő célkitűzésünk a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség működéséhez biztos anyagi háttér megteremtése:

Rendkívül nehéz évek után pozitív változás állt be a működési költségeink előteremtésben. Köszönhető ez mindazon személyeknek, akik a pályázati források előteremtésében és a programok megvalósításában aktív szerepet töltöttek be.

2019. első negyedévében kiszámláztuk a tagszervezetek működési költség tartozását. Ezeket a költségeket az Alapszabály szerint minden tagszervezetnek be kellet volna fizetni szövetségünk számlájára. Az országos és a megyei szövetségek reakciói tökéletesen tükrözték azt a kaotikus állapotot, ami a területi szervek működési és finanszírozási állapota mutatott. Látható volt, hogy komoly perlekedéssel tudtuk volna csak behajtani a tartozásokat.

Ennek ismeretében, amikor évközepén ismerté vált pénzügyi helyzetünk rendezésének lehetősége a szövetségek tartozását elengedtük. Ezzel a döntésünkkel megelőztünk egy hosszú perlekedést és mentesítettük a megyei szervezeteket egy kellemetlen, beláthatatlan procedúrától. Rendkívüli erőfeszítésünknek köszönhetően nem érte hátrány a megyei sportszervezeteket.

A megye sporttársadalma köszönettel tartozik (tartozna) azoknak, akik ezt a tevékenységet végrehajtották.

2019. májusában szövetségünk tartozása 3,8 millió Ft. volt.

Tevékenységünknek köszönhetően 2019. december 31-ig jelentősen csökkentettük a szövetségünk tartozását, így biztosítottuk a további működés feltételeit.

Tagszervezetek:

 

Működési hozzájárulás: A működő szövetségek befizették a hozzájárulást.

 

Pályázatok:

A pályázatok megvalósításával javult az anyagi helyzetünk és biztatóan nézhetünk előre. Megköszönve annak a néhány rendkívül aktív elnökségi tagnak a munkáját, akik nagyon sokat tesznek a Szövetség anyagi helyzetének rendezéséért!

A tagszervezetek és a nem tagszervezetek pályázati tevékenységének segítése: Megszerveztük a pályázatok figyelését és tájékoztattuk arról a tagszervezeteinket. Segítséget nyújtottunk a pályázatok (NEA, Honvédelmi Sportszövetség, MASPORT Hiszek Benned Tárt Kapus, ) elkészítésében, megírásában, a csatolandó dokumentumok beszerzésében, valamint a beadásokban. Sikeres pályázás esetén közreműködtünk a szakszerű felhasználás és elszámolás végrehajtásában is. Közreműködésünkkel több tagszövetség jutott pénzbeli és más támogatáshoz.

A pályázati programokat sikeresen végrehajtottuk.

A pénzügyi elszámolásokat időben elvégeztük és megküldtük az illetékes szervezetek felé

 

Támogatások: A jelenlegi támogatási rendszer finoman fogalmazva sem kedvez a nem TAO kategóriába tartozó sportszervezeteknek! Ezen a területen az értékelt évben sem történt pozitív változás.

 

A sportszervezetek törvényes gazdálkodásának biztosítása: Továbbra is nagyon fontos számunkra a törvényes gazdálkodás biztosítása. Minden jogszabályi előírásnak megfeleltünk. A tagszövetségeink működéséhez és gazdálkodásukhoz biztosítottuk a szakszerű hátteret. A tevékenységük végzése a 2019-es évben problémamentes volt. Jelentősen megnőtt a pályázati támogatások elszámolásával kapcsolatos adminisztratív munka. Ez a feladat jelentős terhet jelent az iroda dolgozói számára.

 

Gazdasági tevékenységünket köztartozás-mentesen végeztük.

 

Tevékenységünk során az alábbi szervezetekkel álltunk kapcsolatban:

 

Magyar Szabadidősport Szövetség: Együttműködésünk az elmúlt időben fokozatosan javult. A MASPORT tagszervezeteként több pályázaton értünk el sikereket. A támogatások elnyerésével növeltük rendezvényeink számát és több sportágban biztosítani tudtuk a rendszeres sportolási lehetőséget. A MASPORT szervezeti struktúrájában Hajdú-Bihar megye képviselői vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a megyében működő szabadidősportban tevékenykedő szervezetek rajtunk keresztül kapcsolódhatnak a MASPOT - hoz

 

Honvédelmi Sportszövetség: 2019-ben kértük felvételünket a Honvédelmi Sportszövetség tagjai sorába. Felvételt nyertünk. A HS – el együttműködésünk sikeres. Mint tagszervezet 3 komplex pályázatot valósítottunk meg. A pályázatok elkészítése, elbírálása és a felhasználás elszámolása gyors és kiszámítható. A továbbiakban is szándékunkban áll a HS pályázatokon részt venni

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat informális kapcsolatunk van.

A Megyei Önkormányzat „kirakta” Szövetségünket és a tagszövetségeket a Piac utcai irodaházból. Elnökségünk próbált egyeztetni az Önkormányzat Elnökével, de Ő azzal az indokkal zárkózott el, hogy a megyének semmi törvényi feladata nincs a megye sportjával kapcsolatban. Abban az esetben, ha előírják, akkor lépnek az ügyben, de addig nem.

Ennek következménye, hogy a megyei szövetségek szétszéledtek a városban, különböző helyszínekre költöztek. Ezzel megszűnt az a szinergia, amivel évtizedeken keresztül segítették egymás munkáját.

 

Szövetségünk nagyon köszöni a Debreceni Lövészsuli segítségét a befogadásért és reméljük csak átmenetileg, de jó körülmények között tudunk dolgozni.

 

Szövetségünk Dr. Papp László polgármester úrnak is jelezte az elhelyezésből adódó problémánkat. Válaszlevelében a Kulturális Osztály vezetője arról tájékoztatott bennünket, hol tudnánk irodákat bérelni.

2018. december 20-án Elnök úr levelet írt Polgármester Úrnak. Abban bemutatta az általunk végzett tevékenységet, ami kibővült az Európai Bizottság lakossági sportot és testmozgást népszerűsítő Európai Sporthét rendezvényeivel kapcsolatban, amit a Magyar Szabadidősport Szövetséggel egyeztetve megyénkben a Szövetségünk lát el.

Polgármester Úr 2019. 02.05-én kelt levelében teljes mértékben elzárkózott mindenféle együttműködéstől és támogatástól. A közpénzzel történő felelős gazdálkodásra hivatkozik.

 

Debreceni Sportcentrum Kft-vel a kapcsolatunk jó. Közösen valósítunk meg programokat.

 

Több iskolával állunk rendszeres kapcsolatban. Ezeknek az iskoláknak a pedagógusait és tanulót vontuk be a pályázati programok megvalósításába. Együttműködésünk biztosítja, hogy folyamatosan tudjuk biztosítani a szükséges létszámot.

 

Sportiroda:
A Debrecen Domb u.1. szám alatt sportirodát működtetünk, ahol a tagszervezeteink részére segítséget adunk a napi ügyek intézéséhez. A tagszervezeteinken túl több sportszervezet részére nyújtottunk segítséget és adtunk tanácsot.

 

A Megyei Diáksport Szövetség munkájának segítése: A Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség – mint önálló jogi személyiségű szervezet – a munkáját kiemelkedően végzi. A tagszövetségeinkkel közösen rendezett országos diáksport versenyek, olimpiák a Magyar Diáksport Szövetség vezetőinek elismerését minden alkalommal kivívták. A Szövetség Elnökével és Titkárával napi operatív kapcsolatban vagyunk és segítjük egymás tevékenységét.

 

Szövetségünknél lehetőséget biztosítottunk főiskolai- és egyetemi hallgatók részére testnevelési- és sportszakmai gyakorlatok végzésére.

A 2005. évi LXXXDIII. tv. 12.§-a alapján – mint fogadó szervezetet – 2013. évben regisztráltunk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál önkéntesek foglalkoztatására. Ezzel is lehetőséget teremtettünk a megye középiskolásainak a kötelező közérdekű önkéntes munka végzésére.

 

A Hajdú-Bihar megyében működő sport civil szervezetek – Sportszövetség, sportági szakszövetségek, egyesületek, klubok – önkéntesei által végzett munka több tízmillió forintot ér.

Szakmai munkánk legfontosabb része – és egyben célja is – a sportágaink utánpótlásának (óvodás kortól – egyetemistákig) és a „szép korúak” veteránsportolók részére a versenysportban való részvételének biztosítása. Szövetségünk egyesületeiben az 50 éven felüliek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élő embertársaink is lehetőséget kapnak az egészséges, sportos életmód megismeréséhez és gyakorlásához.

 

Fő célkitűzésünk 2020. évre:

Nagyon fontos számunkra, hogy munkánkkal segítsük a megyei sport értékeinek megőrzését és a szakmai munka fejlesztését, a megye lakosságának szabadidő- és versenyport hatékony kiszolgálását.

 

ELNÖKSÉG