1 online tag
     


A Hajdú - Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének beszámolója a 2016. évről

2017-10-14 06:35:00
A Hajdú - Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének beszámolója a 2016. évről A szövetség megtartotta éves közgyűlését ahol elfogadta az alábbi beszámolót.

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége önálló jogi személyiségű Civil szervezet. Alapítási éve : 1991

Taglétszáma: 26 szövetség

Elnökség: - Elnök: ASZALÓS IMRE

 • Elnökhelyettes: GARDA ÁRPÁD

 • Főtitkár: PETŐ LÁSZLÓ

Felügyelő Bizottság:

 • Elnök: KISHÁZI BÉLA

 • Tagok: BENÉNÉ LIPCSEI IRÉN

KORHÁN LÁSZLÓ

 

Elnökségi tagok: SZOMBATY ANDRÁS

SÁPI MIKLÓS

CZEGLÉDI SÁNDOR

VÁRADI JÁNOS

 

Irodavezető: GOMBOS ISTVÁNNÉ

Könyvelő: HOROGH ZSOLTNÉ

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének legfontosabb feladatai a tagszövetségek érdekeinek képviselete és a megye sportjának fejlesztése.

 

Szövetségünk fő célkitűzése és azok megvalósulásának helyzete:

 

 1.  

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal az együttműködésünk jó. Az Önkormányzat feladatrendszere megváltozott, költségvetése lecsökkent. A sportra fordítható összeget a minimális sporttámogatásra, elismerésekre biztosítanak. A programokat, felmerülő elképzeléseket és problémákat egyeztetjük. Eddig minden esetben konszenzusra jutottunk. Az Önkormányzat biztosítja a szövetségek elhelyezését, valamint fizeti a felmerülő rezsiköltségeket (fűtésdíj, vízdíj, villanyszámla, stb.)


-
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával informális kapcsolatunk van.

 

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének működéséhez biztos anyagi háttér megteremtése: a 2016. év legnehezebb feladata a működéshez szükséges költségek fedezetének előteremtése volt. Sajnos nem tudtuk előteremteni az alapvető működéshez szükséges minimális feltételeket. Az előző évről (2015. év) 6 havi munkabér 600.120.-Ft és 600.000.-Ft (6 havi) könyvelői díjakból rendezetlen kötelezettségünk áll fenn a mai napig is. Ezen felül a 2016. évi ki nem fizetett munkabér (12 hónap) 1.200.240.-Ft és 1.200.000.-Ft (12 hónap) a könyvelői díj ki nem fizetett összege. Ez a probléma a mai napig fennáll, mivel 2017. évben a január hónap kivételével a másik négy hónap munkabér és könyvelési díj ugyancsak kifizetetlen. 2015. június 01 – 2017. május 31. között összes munkabér ( nettó 2.246.920.-Ft) és könyvelési díj (2.200.000.-Ft) tartozás 4.446.920.-Ft. Minden ígéret ellenére semmi sem történt, ami rendezte volna a megyei sportirányítás jogi és finanszírozási kérdését. 2017. április 4-én a Területi Kollégium képviselői Kámán Ferenc Zala megyei elnök és Aszalós Imre alelnök találkozott Dr. Szabó Tünde EMMI Sport szakállamtitkárral. Áttekintetek a problémákat és megállapodtak egy lehetséges megoldással, amivel a megyei Sportszövetségek Szövetségei rendezhetik anyagi problémáikat. Államtitkár Asszony ismeri a problémáinkat és elismeri a munkánkat. Visszanyúlni neki nincs lehetősége. Minden eddiginél több pénz van a sportban, de nem akarják vissza állítani a megyei rendszert, a szakszövetségekre bízzák miként oldják meg a versenyeztetést, régiókban – megyékben, szövetségi keretekben vagy egyesületet emelnek ki emiatt. Támogassa az önkormányzat a helyi versenyeket, szervezeteket. Jelen pillanatban egyetlen lehetőséget lát, amennyiben versenyeket, programokat szervezünk, annak támogatására nyújtsunk be igényt és majd elbírálják milyen szinten támogatható az esemény. A Területi Kollégium állásfoglalása szerint ne adjuk fel. Továbbra is szolgáljuk a megyék sportját a szövetségeket és egyesületeket. Szervezzünk sportrendezvényeket és szakmai programokat. Javaslom, hogy a Küldöttgyűlés fogadja el ezt az elképzelést és támogassa szervezetünket ennek megvalósításában.

 

 1. A sportszervezetek törvényes gazdálkodásának biztosítása:
  Továbbra is nagyon fontos számunkra a törvényes gazdálkodás biztosítása. Minden jogszabályi előírásnak megfeleltünk. A tagszövetségeink működéséhez és gazdálkodásukhoz biztosítottuk a szakszerű hátteret. A tevékenységük végzése a 2016-os évben problémamentes volt. Jelentősen megnőtt a pályázati támogatások elszámolásával kapcsolatos adminisztratív munka. Ez a feladat jelentős terhet jelent az iroda dolgozói számára. A továbbiakban ezt a feladatott csak akkor tudjuk vállalni, ha a pályázat nyertesei a támogatásból hozzájárulnak az iroda működéséhez.

 2. Sportszövetségek elhelyezését biztosító irodák és a nagyterem használatát a Megyei Önkormányzat továbbra is biztosítja, valamint egész évre biztosította a rezsiköltségeket. Ez a megoldás rendkívüli segítséget jelentett a működéshez.

 3. Sportiroda:
  A Piac utca 71. szám alatt sportirodát működtetünk, ahol a tagszervezeteink részére segítséget adunk a napi ügyek intézéséhez. A tagszervezeteinken túl több sportszervezet részére nyújtottunk segítséget és adtunk tanácsot. Az igényeknek megfelelően koordináltuk a szövetségi irodák és a „nagyterem” működését. Anyagi forrás híján több esetben saját magunk takarítottuk a helyiségeket. Az iroda jelenleg egy fővel (irodavezető alkalmazásával) működik. A jelenlegi feladatok teljes mértékben kitöltik az irodavezető munkaidejét. Sajnálatos, hogy a jogszabályi változások és a rossz anyagi kondíciók miatt nem tudtunk több munkatársat foglalkoztatni.

 4. A tagszervezetek és a nem tagszervezetek pályázati tevékenységének segítése: Megszerveztük a pályázatok figyelését és tájékoztattuk arról a tagszervezeteinket. Segítséget nyújtottunk a pályázatok (TÁMOP, NEA: működés és szakmai, MOB: működési, szakmai, illetve a megyei- és városi pályázatok) elkészítésében, megírásában, a csatolandó dokumentumok beszerzésében, valamint a beadásokban. Sikeres pályázás esetén közreműködtünk a szakszerű felhasználás és elszámolás végrehajtásában is. Közreműködésünkkel több tagszövetség jutott pénzbeli és más támogatáshoz.

 5. Együttműködés a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Diáksport Szövetséggel, Magyar Szabadidősport Szövetséggel:
  A Magyar Olimpiai Bizottság 2013-tól lemondott a területi sportirányítási szervekkel való együttműködésről. Ezt a tényt sem írásban sem szóban nem vállalták fel. 2012. januárjában a MOB 4 fős delegációja körbe járta az országot és felkeresett minden megyei önkormányzatot és Sportszövetségek Szövetségét azzal a céllal, hogy áttekintsék a megyei MOB Irodák létrehozásának infrastruktúráját. A látogatásokat nagy csend követte, senki nem nyilatkozott arról, hogy mi lett a látogatások eredménye. A Területi Kollégium által küldött levelekre is csak annyi jött, hogy „fontosak ezek a területi szervek és keresik a megoldást”. 2017. év tavaszán a témát jól ismerő MOB illetékes egy informális beszélgetésben elmondta, hogy a bizottság látogatásának eredményekén azt állapították meg, hogy ezekbe az irodákba a pártok akarják „betolni” embereiket. Ezért ezek az irodák egy politikai csatározás színhelye lenne. A MOB illetékesei úgy döntöttek, hogy nem akarnak politikai csatározásban részt venni, ezért a területi szerveket magukra hagyják és hagyják őket tönkre menni. Kérdés, hogyan valósult meg a MOB Alapszabály 1. pontját ami az alábbiakat mondja ki: A Magyar Olimpiai Bizottság, mint az egyetlen sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó magyarországi köztestület az állam által kapott felhatalmazásánál fogva felelősséget vállal az egyetemes magyar sportért, azaz az olimpiai sportágak versenysportjáért, a nem olimpiai sportágak versenysportjáért, az utánpótlás nevelésért és a diák és főiskolai egyetemi sportért, a fogyatékosok sportjáért, illetve a szabadidősportért.3. § A Magyar Olimpiai Bizottság jelmondatai (1) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Chartában és az Alapszabályában megfogalmazott céljaival és küldetésével összhangban a Magyar Olimpiai Mozgalom és az egyetemes magyar sport értékeit és hagyományait az alábbi védjegy oltalom alatt álló jelmondatokkal fejezi ki: a)„A BECSÜLETES JÁTÉK AZ EGYETLEN ÚT!”b) „A SPORT MINDENKIÉ!” A MOB Alapszabály több a civil szervezetekkel való együttműködést és feladatot határoz meg, amiből az elmúlt években nem sok valósult meg!

 6. A Megyei Diáksport Szövetség munkájának segítése:
  A Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség - mint önálló jogi személyiségű szervezet – a munkáját kiemelkedően végzi. A tagszövetségeinkkel közösen rendezett országos diáksport versenyek, olimpiák a Magyar Diáksport Szövetség vezetőinek elismerését minden alkalommal kivívták. A Szövetség Elnökével és Titkárával napi operatív kapcsolatban vagyunk és segítjük egymás tevékenységét.

 7. A Hajdú-Bihar megye sportját bemutató sporttörténelem feldolgozása, a jelenlegi események dokumentálása:
  A Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet folyamatosán gyűjti és rendszerezi a megyei sport történelmi emlékeit. Az általuk végzett dokumentációs munka nélkülözhetetlen és pótolhatatlan a megyei sportkultúra szempontjából. Több olyan programot, kiállítást rendezett, ahol bemutatták megyénk sport relikviáit. A megyei fiatalabb lakosaival megismertetik azokat az értékeket amit az elődök szereztek. Folyamatosan gyűjtik a megyei sport relikviákat. Rendezik az anyagokat a megalapításra váró Sportmúzeum számára. A 2015.évben beharangozott Sportmúzeum létrehozása folyamatban van. Az olimpia évében olimpia történeti kiállítást szerveztek és mutatták be több helyen. Ezzel is megismertetve a megye sport értékeit.

 8. Szövetségünk képviselője részt vett a Nemzeti Sportszövetség Területi Kollégium munkájában. A Területi Kollégium fogja össze és koordinálja a minden megyében és a fővárosban működő Szövetségek Szövetségeit. A Sporttörvény 2011-es megváltoztatása alapvetően változtatta meg a területi, megyei sportszervezet működését. A problémát folyamatosan jeleztük az illetékes szerveztek felé. Minden szervtől /Parlament Turisztikai és Sportbizottsága, MOB, EMMI Sport Szakállamtitkárság/ megkaptuk a visszagazolást a területi szervek működésének fontosságára. Az ígéretek ellenére semmilyen hatékony lépés nem történt. A Sporttörvény 2016-os módosítása egyértelműen igazolta, hogy a Magyar sportirányítás 2012-től nem jól működött. Ennek a téves sportpolitikai irányvonalnak áldozatai a területi sportszervezetek.

 9. Szövetségünknél lehetőséget biztosítottunk főiskolai- és egyetemi hallgatók részére testnevelési- és sportszakmai gyakorlatok végzésére.

 10. A 2005. évi LXXXDIII. tv. 12.§-a alapján – mint fogadó szervezetet – 2013. évben regisztráltunk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál önkéntesek foglalkoztatására. Ezzel is lehetőséget teremtettünk a megye középiskolásainak a kötelező közérdekű önkéntes munka végzésre.

 

 

A fő célkitűzések mellett a 2016. évben az alábbi események történtek:

 

Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyer támogatásból 2016.október 01-jén megrendeztük a Sportágak fesztiválját.

Fesztiválon a tagszervezeteink által nyújtott programok és bemutatók nagy sikert arattak a megjelentek körében.

A résztvevő szakmai szervezetek elismerőleg nyilatkoztak a programról és kérésüket fejezték ki, hogy a következő években is rendezzünk hasonló rendezvényeket.

 

Javaslatot tettünk a Kovács Pál Díj odaítélésére. A javaslatunkat a bíráló testület nem fogadta el.

 

Rendszeresen képviseltük Szövetségünket a tagszövetségek közgyűlésein, részt vettünk különböző szintű versenyeken és sportrendezvényeken.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége a megyei sport legátfogóbb sportszervezete, amely a versenysport elitjétől az olimpiai és nem olimpiai, hagyományos és feltörekvő/fejlődő sportágak, valamint a szabadidősport legkülönfélébb területeinek értékeit, problémáit is képes átlátni és átfogni.

 

A minőség és az eredményesség fejlesztése mellett a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége a sportot, mint eszközt felhasználva egy rendkívül erős társadalomfejlesztő, életminőséget javító funkciót képes generálni.

 

A Hajdú-Bihar megyében működő sport a civil szervezetek – Sportszövetségek Szövetsége, sportági szakszövetségek, egyesületek, klubok – önkéntesei által végzett munka több tízmillió forintot ér.

 

Szakmai munkánk legfontosabb része - és egyben célja is - a sportágaink utánpótlásának (óvodás kortól – egyetemistákig) és a „szép korúak” veterán sportolók részére a versenysportban való részvételének biztosítása. A Debreceni Veterán Atlétikai Klub tagjai az elmúlt években több világversenyen, Európa-bajnokságon, nemzetközi- és hazai bajnokságokon értek el kiemelkedő eredményeket. Szövetségünk egyesületeiben az 50 éven felüliek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élő embertársaink is lehetőséget kapnak az egészséges, sportos életmód megismeréséhez és gyakorlásához.

 

Nagyon fontos számunkra, hogy munkánkkal segítsük a megyei sport értékeinek megőrzését és a szakmai munka fejlesztését.

 

Fő célkitűzésünk 2017. évre:

 • Költségvetési helyzetünk rendezése,

 • Az új sportpolitikai koncepciónak megfelelően hatékonyabb részvétel a megye sportéletében.

 

 

 

ELNÖKSÉG

 

 Vissza a hírekhez

Megyei versenynaptár


Programok

Jelenleg nincs aktuális program