1 online tag
     


FELHÍVÁS

2013-12-17 14:30:00
FELHÍVÁS Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége Intéző Bizottságának felhívása megyénk sportszerető lakosaihoz, gazdasági szereplőihez

F E L H Í V Á S

Hajdú-Bihar megye sportszerető lakosaihoz

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének Intéző Bizottsága azzal a kéréssel fordul a megyénk sportszerető lakosaihoz, gazdasági szereplőihez, hogy segítsenek megmenteni Szövetségünket, mint a megyei sport szervezésében, lebonyolításában fontos szereplőt.

 

Támogatásukkal járuljanak hozzá a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének megmentéséhez!

 

Az elmúlt időszak felgyorsult jogalkotásában a jogalkotók elfeledkeztek arról az egyszerű tényről, hogy a sport alapja az iskolai testnevelés és az egyesületekben folyó szakmai munka. Ezeket az egyesületeket a megyei sportszövetségek fogták és fogják össze, koordinálják tevékenységüket.

 

A megyei sportági szakszövetségek 1991-ben hozták létre a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségét. Jelenleg 29 sportági szövetség tagja a megyei szervezetnek. Az országban elsőként megyénkben alakult ilyen szervezet. (A későbbiekben minden megyében megalakult.) Ezek a szervezetek biztosítják a tagjaik részére a mindennapi munkavégzéshez szükséges feltételeket. Jogszabály szerint a megyei szakszövetségek csak származtatott jogi személyiségű szervezetek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy nem lehet önálló bankszámlaszámuk, nem lehet önálló adószámuk. A jelenlegi szabályozók szerint teljes mértékben működésképtelenek lennének.

Ennek a problémának a megoldásában nyújt segítséget a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége azzal, hogy biztosítja azt a jogi és pénzügyi hátteret, amivel a megyei szakszövetségek működni tudnak.

Abban az esetben, ha a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségek működése ellehetetlenül, akkor nagyon sok Hajdú-Bihar megyei sportoló és sportszervezet válik működőképtelenné.

 

Ezek közül megemlítünk néhányat:

- A szövetségek a pályázaton nyert támogatásokat nem tudják felhasználni. (Ez által nagyon sok pénztől esnek el a megyei sportszervezetek.)

- A tagszövetségek gazdasági működése ellehetetlenül, ez nagymértékben befolyásolja a szakmai munkát.

- A közeljövőben a megyei sportági szövetségek közül nagyon sokan elesnek a további támogatásoktól és pályázati lehetőségektől.

 

Ez a néhány példa is jól mutatja a helyzet súlyosságát.

 

Mi okozza ezt a problémát?

 

A kormány azon elképzelése, hogy egy csatornássá teszi a sport finanszírozását és a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül juttatja el a támogatást a sportba - az utóbbi időben kicsit megváltozott.

Az önkormányzatok feladatrendszere megváltozott. A Sporttörvényben a sporttal kapcsolatban annyi maradt meg, hogy segítse a megyei sportszövetségek munkáját.

Ez a „segítség” megfogalmazás egy teljesen megfoghatatlan kategória.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a lehetőségeihez mérten nagyon korrekten valósította meg a segítséget.

- A Piac utcán biztosított épületet és fizeti a rezsi költségeket a Szövetségek elhelyezésére és munkavégzésére, valamint biztosított pénzügyi támogatást a működéshez, amely fedezte a negyedéves költségeket.

 

Debrecen Megyei Jogú Város semmilyen támogatásban nem részesítette a szervezetünket.

 

A Magyar Olimpiai Bizottság 2012. évben 4 millió forinttal segítette - Szövetségünkön keresztül- tagszövetségeinket a szabadidős sportrendezvényeik megrendezésében.  

 

2013. évre a MOB 20 millió forint támogatást ígért minden megyének. Ebből 10 millió forintot a szövetségek működésére, 10 millió forintot a sportprogramok rendezési költségeire.

Az ígéretet komolyan vettük. Ez év februárjában egy MOB vezetőkből álló delegáció volt a megyénkben, ahol egyeztetett az érintettekkel. A megbeszélés egyik fő témája -  a megyénkben létrehozandó MOB iroda -  is szerepelt.

Egész évben tisztességesen végeztük a munkánkat, biztosítottuk a tagszervezeteink működését és vártuk a MOB támogatást. Ez év novemberében derült ki, hogy a MOB vezetése a megyék helyzetével nem kíván foglalkozni és egy fillér támogatást nem ad a megyei Sportszövetségek Szövetségeinek.

 

Megkerestük a Sport Szakállamtitkárságot, ahol arról tájékoztattak, hogy ez nem az Ő feladatuk.

 

Felmerül bennünk a kérdés, hogy 2013. évben kinek a feladata egy megyei sportrendszer biztonságos és hatékony működésének biztosítása?

 

Mivel az illetékesek jelentős része nem nyújtott hathatós segítséget a problémák megoldására, ezért fordulunk a megye sportszerető lakosságához, gazdasági társaságaihoz.

 

Kérjük, hogy segítsenek a megye sportjának abban, hogy „túléljük” ezt az évet, és ne okozzunk csalódást sok sportolónak, sportszerető embernek!

 

Szövetségünk fennmaradásához jelenleg 2,1 millió forint szükséges. Ezt kell összeszednünk ez év december 20-áig ahhoz, hogy hiány nélkül le tudjuk zárni ezt az évet. Ez garantálja azt, hogy a jövő évtől is biztosítani tudjuk a megye sportéletének ezt a fontos területét.

 

Nekünk megyei sportvezetőknek most nincs időnk azzal foglalkozni, hogy melyik országos szövetség hogyan próbálja elosztani a kapott támogatást. Azzal sem tudunk foglalkozni, hogy talán majd jövőre minden jó lesz.

 

Nekünk most egy fontos célunk van, hogy a megye sportszervezetei „túléljék” ezt az évet!

 

Segítő támogatásukat előre is köszönjük.

 

 T i s z t e l e t t e l:

 

Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége Intéző Bizottsága

 

Elérhetőségek:

Székhelycím: 4025. Debrecen, Piac u. 71.

Telefonszám: 0652-532-262

E-mail cím: hbm.sportszov@gmail.com

Adószám: 19125431-1-09

Közhasznú nyilvántartási szám: Tpk. 60.701/1991.

Bankszámlaszám: 11738008-20354150-0000000Vissza a hírekhez

Megyei versenynaptár


Programok

Jelenleg nincs aktuális program